Maj – Czerwiec 2015r

2015-05-13
Maj – Czerwiec 2015r

Projekt pod nazwą ‚Dzieci nie palą śmieci” jest realizowany przez Stowarzyszenie Nowa przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadania nie inwestycyjnego z zakresu edukacji ekologicznej w ramach programu priorytetowego -edukacja ekologiczna.

Celem projektu DZIECI NIE PALĄ ŚMIECI jest edukacja ekologiczna dzieci w zakresie świadomości  wpływu właściwego gospodarowania odpadami  na stan zanieczyszczenia powietrza. W okresie od maja do czerwca 2015 roku Stowarzyszenie Nowa prowadzi  warsztaty ekologiczno–artystyczne. W cyklu warsztatów biorą udział dzieci szkolne  (szkoły: Śledziejowice, Węgrzce Wielkie i Kraków – SZP nr 29), w warsztatach jednorazowych przedszkolaki z Krakowa  i gminy Wieliczka.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i  wdrażanie do odpowiednich nawyków poprzez cykl warsztatów ekologicznych i „kreatywnego recyklingu”, gdzie między innymi, z odpadków powstają nowe produkty użytkowe.  W czerwcu, w szkołach objętych projektem, podczas  szkolnych festynów przeprowadziliśmy  zabawy, gry  i warsztaty ekologiczne, rozwiązany został  rodzinny konkurs na  przedmiot użytkowy z recyklingu oraz  za określoną ilość oddanej makulatury rozdawaliśmy sadzonki roślinne i nasiona roślin.