Marzec – Czerwiec 2015r

2015-03-14
Marzec – Czerwiec 2015r

Stowarzyszenie Nowa obecnie realizuje projekt pod nazwą SZLAKIEM RĘKODZIEŁA LUDOWEGO przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Wielickiego. Od kwietnia ruszyły warsztaty artystyczne w sześciu miejscowościach powiatu. Cykliczne zajęcia odbywają się  w Węgrzcach Wielkich, Biskupicach, Śledziejowicach, Szczygłowie, Suchorabie i Gorzkowie.

Projekt „Szlakiem Rękodzieła Ludowego” ma za zadanie umożliwienie szerszego dostępu do tworzenia lokalnej kultury zawartej w sztuce rękodzielniczej wśród dzieci i młodzieży. Poprzez organizację zajęć warsztatowych z zakresu ceramiki oraz robienia ozdobnych witraży i malowania na szkle, z wykorzystaniem różnorodnych technik uczestnicy poznają dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu, w którym żyją. Projekt ma za zadanie skierowanie uwagi młodych ludzi oraz ich otoczenia na twórczy potencjał, jakim dysponują. Podczas warsztatów dzieci zdobędą nowe umiejętności artystyczne, manualne i techniczne; wykonają prace w technice ceramiki, witrażu, malarstwa na szkle inspirując się, odwołując, a tym samym promując wśród środowiska lokalnego sztukę, rzemiosło i tradycje regionu.  W czerwcu, zwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie wystawy w Centrum Edukacji i Rekreacji MIASTO SOLNE w Wieliczce prezentującej wykonaną mapę regionu oraz dzieł powstałych podczas warsztatów artystycznych dostępnej dla lokalnej społeczności.

 

plakat nr 1