POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU
ODKRYWANIE TALENTÓW SZANSĄ ZASMAKOWANIA SUKCESU ODKRYWANIE TALENTÓW SZANSĄ ZASMAKOWANIA SUKCESU
POBUDZANIE AKTYWNOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW POBUDZANIE AKTYWNOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW
INTEGRACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODOWISKIEM INTEGRACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODOWISKIEM
WZMOCNIENIE POCZUCIA NIEZALEŻNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI WZMOCNIENIE POCZUCIA NIEZALEŻNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI
ROZWÓJ FIZYCZNY ORAZ INTELEKTUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY ROZWÓJ FIZYCZNY ORAZ INTELEKTUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności i promocji Małopolski. Jednym z naszych priorytetów jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury, sportu, turystyki i edukacji. Pragniemy zintegrować osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem poprzez szeroko rozumiane uczestnictwo i współtworzenie kultury.

 

Współpracujemy także ze szkołami, przedszkolami, świetlicami, domami kultury oraz innymi placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży oraz seniorów. Realizujemy szeroki wachlarz przedsięwzięć dotyczących zagadnień związanych z kulturą, turystyką, sportem i edukacją. Mamy do zaoferowania projekty profilaktyczne, scenariusze zajęć oraz bogaty wybór warsztatów edukacyjnych i artystycznych.

 

Stowarzyszenie założyła grupa ludzi z pasją, o podobnych zainteresowaniach i długoletnim doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą i osobami zagrożonymi wykluczeniem. Są wśród nas pedagodzy, pedagodzy specjalni, artyści, historycy, osoby o doświadczeniu w pracy socjalnej. Pozwala nam to spojrzeć z nowej perspektywy na potrzeby i oczekiwania dzieci i młodzieży, w sposób atrakcyjny zorganizować im czas wolny oraz dostosować ofertę do ich zainteresowań.